Druk zamówienia

Jeśli chcesz zamówić usługę nie musisz podpisywać żadnej umowy. Skorzystaj z gotowego wzoru zamówienia:

Po wydrukowaniu i wypełnieniu zamówienia prześlij go do nas:

 • faksem na nr 58/555-88-02
  lub
 • e-mailem na adres: digitex@digitex.pl

 

Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowym zamówieniem urządzeń, będących częścią Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50, skorzystaj z jednego ze wzorów poniżej:

Po wydrukowaniu i wypełnieniu zamówienia prześlij go do nas: 

 • oryginał (z pieczątkami i podpisami) pocztą tradycyjną na adres:
  DIGITEX Sp. z o.o. sp. k. 
  81-855 Sopot 
  ul. Platanowa 2
 • a kopię faksem na nr 58/555-88-02 lub e-mailem na adres: digitex@digitex.pl

DIGITEX Spółka z o.o. sp.k.
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2

tel. +48 58 555 88 60
fax +48 58 555 88 02

www.digitex.pl
digitex@digitex.pl