Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych od użytkowników rejestrujących się na stronach internetowych www.digitex.pl, www.alarmowanie.digitex.pl, www.sklep.digitex.pl, www.serwis.digitex.pl, podczas korzystania ze zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP® oraz poprzez przesyłanie do naszej firmy wszelkiej korespondencji na adres pocztowy oraz skrzynki e-mail w domenie „*.*”@digitex.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest DIGITEX Sp. z o.o. sp. k., 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot, NIP 5851476863, REGON 366410177, KRS 0000660257, które są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkownika podczas rejestracji na ww. stronach internetowych: dane firmy lub organizacji (nazwa i adres), imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkownika do realizacji zamówień: dane firmy lub organizacji (nazwa i adres), imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe podawane dobrowolnie podczas wszelkiej innej korespondencji z naszą firmą.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówienia, umowy, usługi lub obsługi systemu alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP® oraz do celów marketingowych.
 2. Dane przechowywane są przez okres 5 lat (chyba, że odnośne ustalenia stanowią inaczej). Po upływie tego okresu są usuwane. Za usunięcie danych osobowych uważa się ich zniszczenie lub dokonanie modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści.
 3. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie związane z realizacją zamówień nie są przechowywane.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. DIGITEX Sp. z o.o. sp. k. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane są firmom kurierskim, z którymi DIGITEX Sp. z o.o. sp. k. zawarł umowy, w celu realizacji złożonych dobrowolnie zamówień.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. DIGITEX Sp. z o.o. sp. k. chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Przesyłanie danych osobowych (pomiędzy serwerem WWW, a przeglądarką internetową) zabezpieczone jest za pomocą protokołu SSL, zapewniającego poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

PLIKI COOKIES

 1. Na ww. stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika, podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz do celów statystycznych.
 3. Pliki cookies można całkowicie zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
  1. Google Chrome: Menu → Ustawienia → Pokaż ustawienia zaawansowane → Prywatność → Ustawienia treści → Pliki Cookies
  2. Internet Explorer 6.0 i 7.0: Menu → Narzędzia → Opcje internetowe → Prywatność → Witryny
  3. Mozilla Firerox: Narzędzia → Opcje → Prywatność
  4. Opera: Menu → Ustawienia → Preferencje → Zaawansowane → Ciasteczka
  5. Safari: Menu → Preferencje → Bezpieczeństwo

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia oraz prawo do zapomnienia w przypadkach wymienionych w ww. ustawie.
 2. Wnioski dotyczące skorzystania z prawa do zapomnienia należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: ido@digitex.pl.
 3. Wnioski przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.
 4. Czas reakcji na ww. wniosek wynosi  do 14 dni roboczych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 2. Zmiany będą publikowane na ww. stronach internetowych.

Aktualizacja: 17 maja 2018 r.

DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k.
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2

Obsługa Klienta: +48 58 555 88 60
Obsługa Serwisowa: +48 58 555 88 77

digitex@digitex.pl
www.digitex.pl