Nowe konto

Co najmniej 8 znaków. Musi zawierać litery, cyfry i znaki specjalne. Nie może zawierać spacji.

Tylko cyfry. Numer telefonu osoby zarządzającej kontem jednostki OSP.

DIGITEX Spółka z o.o. sp.k.
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2

tel. +48 58 555 88 60
fax +48 58 555 88 02

www.digitex.pl
digitex@digitex.pl