Nowe konto

Co najmniej 8 znaków. Musi zawierać litery, cyfry i znaki specjalne. Nie może zawierać spacji.

Tylko cyfry. Numer telefonu osoby zarządzającej kontem jednostki OSP.

DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k.
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2

Obsługa Klienta: +48 58 555 88 60
Obsługa Serwisowa: +48 58 555 88 77

digitex@digitex.pl
www.digitex.pl