Regulamin

Każdy użytkownik zakładający konto na stronie internetowej alarmowanie.digitex.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP znajdują sie w zakładce Pomoc.

Świadczone usługi

Firma Digitex Sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej zapewnia każdej Ochotniczej Straży Pożarnej dostęp do usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP.

Celem usługi jest umożliwianie Ochotniczym Strażom Pożarnym dodatkowego alarmowania Strażaków Ochotników o alarmach pożarowych lub innych (typu ćwiczenia, zbiórka itp.) w postaci jednoczesnego dzwonienia na ich telefony komórkowe. Wykorzystywanie usługi do innych celów jest zabronione i może spowodować zawieszenie konta.

Celem niniejszej strony jest umożliwienie każdej OSP samodzielnego zarządzania parametrami usługi, w tym numerami telefonów komórkowych Strażaków, w celu alarmowania ich w postaci dzwonienia.

Strona umożliwia łatwy dostęp do następujących funkcji:

  • dodawanie, usuwanie i edytowanie numerów telefonów komórkowych Strażaków,
  • dodawanie, usuwanie i edytowanie numerów telefonów komórkowych osób upoważnionych do samodzielnego uruchomienia alarmowania z własnego telefonu komórkowego,
  • dostęp do historii alarmów ogłoszonych w ramach Usługi, wraz z informacją o statusie każdego połączenia wykonanego do Strażaków (czy zostało odebrane),
  • wyświetlenie ilość odebranych połączeń przez Strażaków,
  • informacje o rodzaju, dacie rozpoczęcia oraz dacie zakończenia usługi,
  • wgląd oraz możliwość edycji danych OSP oraz danych użytkownika (osoby zarządzającej kontem).

Założenie konta

Konto na stronie może założyć osoba, która jest upoważniona przez OSP do zarządzania parametrami usługi. W celu rejestracji (założenia konta) należy posiadać adres e-mail, który posłuży jako login do logowania na stronie. Przy rejestracji konta należy ustalić unikatowe, indywidualne hasło dostępu.

Po założeniu konta na niniejszej stronie użytkownik może wprowadzić wszystkie niezbędne dane do działania usługi, takie jak numery telefonów (wyłącznie telefony komórkowe) Strażaków oraz numer telefonu terminala komórkowego znajdującego się w OSP. W przypadku posiadania (lub chęci zakupienia) usługi w wersji Premium można również wprowadzić numery telefonów (wyłacznie telefonów komorkówych) osób upoważnionych do ręcznego uruchamiania alarmowania.

Aktywacja usługi i płatność

Działanie Usługi zostaje aktywowane przez pracowników firmy świadczącej usługę (Digitex Sp. z o.o. sp.k), pod warunkiem wpłynięcia poprawnego zamówienia oraz założenia konta na niniejszej stronie. Wzór zamówienia jest dostępny do pobrania na niniejszej stronie.

Opłata za usługę Jednoczesne Alarmowanie OSP, następuję na podstawie faktury VAT, wystawionej na płatnika wskazanego na zamówieniu w dniu uruchomienia usługi. Płatność w wysokości wybranego pakietu (Standard / Premium) wraz z podatkiem 23% VAT należy uiścić w ciagu 21 dni na wskazane na fakturze konto bankowe. 

Ochrona danych osobowych

Użytkownik usługi wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

  • dokonania rejestracji w serwisie alarmowanie.digitex.pl;
  • realizacji usługi;

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. DIGITEX Sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

Użytkownikowi usługi przysługuje prawo do modyfikacji oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

DIGITEX Sp. z o.o. sp. k. nie udostępniają danych osobowych Użytkowników usługi do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

Postanowienia ogólne

Podczas wprowadzania numerów telefonów komórowych Strażaków należy zwerifikować ich poprawność, ponieważ Digitex Sp. z o.o. sp.k. nie odpowiada za błędnie wprowadzone dane, a co za tym idzie nieprawidłowe powiadamianie Strażaków podczas ogłaszanych alarmów. 

W przypadku wykupienia usługi w wersji Standard Strażacy korzystający z usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP, powinni zostać poinformowani przez przełożonego, o konieczności odrzucania połączeń przychodzących z Numerów Alarmowych. Odebranie połaczeń wiąże sie z generowaniem kosztów w wysokości 2 grosze za każde odebrane połączenie. Kwotą za odebrane połączenia  zostanie obciążona OSP na podstawie faktury wystawianej raz na trzy miesiące. 
W przypadku wykupienia usługi w wersji Premium Strażacy korzystający z usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP, powinni zostać poinformowani przez przełożonego, o konieczności odebrania połączeń przychodzących z Numerów Alarmowych jeśli stawią się na alarm lub konieczności odrzucania połączeń przychodzących z Numerów Alarmowych jeśli nie stawią się na alarm. Ma to wpływ na treść Raportu SMS, który otrzymują osoby upoważnione (np. dowódcy).

Skuteczność działania usługi

Usługa Jednoczesnego Alarmowania wykorzystuje jako medium transmisyjne standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych na terenie Polski. Digitex Sp. z o.o. sp.k. nie odpowiada za przerwy w działaniu ww. usług operatorskich.

Wieloletnie doświadczenie Digitex Sp. z o.o. sp. k. w świadczeniu usług alarmowania dla jednostek OSP, wykazuje że najpewniejszym medium powiadamiania jest alarmowy kanał radiowy, stosowany w sieciach alarmowania PSP, który wykorzystywany jest w Zintegrowanym Systemie Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 posiadającym homologację Komendy Głównej PSP z dn.11 lipca 1995 r. Usługa Jednoczesnego Alarmowania ma charakter uzupełniający do innych metod alarmowania Strażaków (syrena alarmowa, pager, SMS) i nie zaleca się stosowania jej jako jedynego sposobu alarmowania Strażaków o zdarzeniu.

Obowiązkiem jednostki OSP jest bieżące sprawdzanie środków na karcie SIM znajdującej się w terminalach GSM DTG-52/53 w celu zapewnienia możliwości świadczenia usług przez sieć GSM.

Zgłoszenia serwisowe

Przerwy i problemy w działaniu usługi Jednoczesnego Alarmowania należy zgłaszać do naszego Centrum Obsługi Zgłoszeń pod adresem internetowym http://serwis.digitex.pl/.

 

Załącznikiem do Regulaminu jest Cennik, dostępny na niniejszej stronie.

DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k.
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2

Obsługa Klienta: +48 58 555 88 60
Obsługa Serwisowa: +48 58 555 88 77

digitex@digitex.pl
www.digitex.pl