Pomoc

Jak działa usługa?

Jednoczesne Alarmowanie OSP to usługa, która znacznie przyspiesza alarmowanie Strażaków Ochotników, posiadających w remizie Terminal DTG-52 / DTG-53 lub chcących zakupić nowy Terminal DTG-53.
Terminal komórkowy DTG-53, oprócz dotychczasowych funkcji (wysyłania SMSów lub dzwonienia CLIP na kolejne, zaprogramowane numery telefonów), dzięki usłudze umożliwia dodatkowo natychmiastowe alarmowanie wszystkich Ochotników jednocześnie poprzez dzwonienie na ich telefony komórkowe.

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego Terminal DTG-53 w pierwszej kolejności zainicjuje funkcję Jednoczesnego Alarmowania OSP, czyli dzwonienia naraz na wszystkie numery telefonów komórkowych (trwa to średnio do 5 sek.). W kolejnej fazie terminal rozpocznie swoją normalną pracę, czyli powiadamiania na kolejno zaprogramowane numery telefonów. Nie zaleca się rezygnowania z dotychczasowej pracy terminala DTG-53 (czyli powiadamiania bezpośrednio z terminala wiadomościami SMS lub dzwonieniem CLIP) lub rezygnowania z uruchamiania syreny alarmowej oraz powiadamiania na pagery. Usługa "Jednoczesne Alarmowanie OSP" ma charakter wspomagający dotychczasowe powiadamianie syreną, pagerami i terminalem DTG-53.

Skuteczność działania usługi:
Powiadamienie z niniejszej usługi polega na jednoczesnym dzwonieniu na indywidualne telefony komórkowe Strażaków. Z oczywistych względów dostawca usługi nie ma wpływu na ustawienia połączeń znajdujących się w telefonach komórkowych Strażaków lub na jakość działania sieci komórkowych w trakcie powiadamiania. W związku z tym mogą zdarzać się sporadyczne przypadki braku powiadomienia z powodu np. przeciążenia sieci komórkowej.
Zaleca się wszystkim powiadamianym Strażakom wyłączenie przekierowywania połączeń oraz poczty głosowej oraz nie polegania na usłudze jako na jedynym sposobie powiadamiania. 

Najbardziej skuteczną metodą powiadamiania i alarmowania Strażaków są systemy oparte na komunikacji radiowej, takie jak Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP‑50 oraz elektroniczne syreny alarmowe serii DSE.

Usługa w wersji standardowej:
Ochotnik, podczas otrzymywania nowego powiadamiania (dzwonienia) na jego telefon komórkowy z Numeru Alarmowego powinien odrzucić połączenie (czerwoną słuchawką). W niektórych przypadkach, jeśli Ochotnik nie odrzuci połączenia lub jego numer był zajęty, powiadomienie zostanie ponowione drugi raz po ok. 40 sekundach.

Usługa w wersji Premium:
Ochotnik podczas otrzymania nowego powiadamiania (dzwonienia) na jego telefon komórkowy z Numeru Alarmowego powinien:

 • odebrać połączenie (zieloną słuchawką) - w ten sposób potwierdza, że stawi się na alarm,
 • odrzucić połączenie (czerwoną słuchawką) - w ten sposób poinformuje dowódcę, że nie stawi się na alarm.

W niektórych przypadkach, jeśli Ochotnik nie odrzuci i nie odbierze połączenia lub jego numer był zajęty, powiadomienie zostanie ponowione drugi raz po ok. 40 sekundach.

Usługa w wersji Premium umożliwia dodatkowo:

 • ręczne uruchamianie alarmowania przez osobę uprawnioną w OSP (np. dowódcę) poprzez zadzwonienie z własnego telefonu komórkowego na jeden z Numerów Alarmowych,
 • otrzymywanie przez osobę uprawnioną w OSP (np. dowódcę) Raportu w postaci wiadomości SMS, zawierającej ilość Strażaków którzy potwierdzili stawienie się na alarm,
 • wykorzystanie drugiego Numeru Alarmowego do innych celów niż alarm pożarowy (np. zebranie, zbiórka, ćwiczenia itp.).

Jak rozpocząć?

 1. Zaprogramuj swój terminal komórkowy samodzielnie jeśli posiadasz programator lub korzystając z usług Twojego lokalnego instalatora
 2. Załóż konto na stronie alarmowanie.digitex.pl 
 3. Wyślij do nas zamówienie na usługę "Jednoczesne Alarmowanie OSP"  

Jak zaprogramować terminal komórkowy DTG-52 lub DTG-53 znajdujący się w OSP?

 1. Do zaprogramowania terminala komórkowego niezbędny jest Programator (można go zakupić w naszej firmie w cenie 200 zł netto + koszt transportu). Zaprogramowanie terminala można również zlecić autoryzowanemu instalatorowi podczas montażu nowych urządzeń lub zamówić taką usługę indywidualnie (koszt do ustalenia z instalatorem). Aktualna lista autoryzowanych instalatorów dostępna jest pod adresem: https://www.digitex.pl/strefa-klienta/siec-sprzedazy-i-serwisu/
 2. Przewodem programatora połącz terminal komórkowy z komputerem (złącze USB) i uruchom program
 3. Za pomocą programu należy odczytać aktualną konfigurację terminala komórkowego
 4. Następnie (w zakładce Konfiguracja) należy dopisać do listy numerów nowy Numer Alarmowy: 58 500 80 24
 5. Następnie (w zakładce Zdarzenia) dopisany wcześniej numer należy dodać na 1 pozycji zdarzenia "Syrena pożarowa" jako powiadamianie CLIP (dzwonienie).
  Uwaga: aby wstawić powyższy numer na już istniejącej liście numerów należy najpierw dodać go na końcu listy, a następnie przeciągnąć go myszą na pierwszą pozycję listy (przytrzymując lewym przyciskiem myszy na numerze w kolumnie „Lp.”). Zaleca się również ustawienie czasu dzwonienia CLIP na 30 sekund.
 6. Po dopisaniu powyższego numeru należy zaprogramować terminal komórkowy (za pomocą przycisku „Prześlij”) oraz dla bezpieczeństwa zapisać do pliku (na dysku) aktualną konfigurację terminala do późniejszego wykorzystania
 7. Jeśli dla zwiększenia skuteczności chcesz inicjować usługę alarmowania również za pomocą wysyłania SMSa to powtórz kroki 4 i 5 dopisując numer 799 448 339 (w zakładce Konfiguracja) oraz dodając go na pozycji 1 lub 2 zdarzenia "Syrena pożarowa" jako powiadomienie SMSem o dowolnej treści (Uwaga: SMS może być płatny zgodnie z cennikiem Twojego operatora).

Jak założyć konto na stronie?

 1. Załóż konto na alarmowanie.digitex.pl klikając Utwórz konto
  (jeśli już posiadasz wcześniej wykupioną usługę, to twoje konto zostało założone automatycznie - nie zakładaj kolejnego konta). Po utworzeniu konta kliknij Nowa jednostka OSP i podaj dane swojej jednostki
 2. Zaloguj się do swojego konta na alarmowanie.digitex.pl 
  (jeśli już posiadasz wcześniej wykupioną usługę, to skorzystaj z funkcji Nie pamiętam hasła aby uzyskać dostęp do konta)
 3. W menu Uruchamianie alarmowania wpisz numer telefonu swojego terminala komórkowego oraz (w przypadku usługi w wersji Premium) wpisz numery osób upoważnionych, które będą mogły ręcznie inicjować alarmowanie ze swoich telefonów
 4. W menu Alarmowani Strażacy wpisz kolejno numery telefonów wszyskich Ochotników, którzy mają być alarmowani poprzez usługę. Nie zapomnij każdemu Strażakowi przypisać funkcji jakie pełni w OSP (np. Strażak, Kierowca, Ratownik Medyczny). 
 5. Jeśli posiadasz usługę w wersji Premium w menu Odbiorcy raportów SMS podaj numery tel. do osób, które mają otrzymywać Raport SMS (np. dowódca).

Jak przesłać do nas zamówienie?

 1. Prześlij do nas swoje zamówieniez e-mailem na adres digitex@digitex.pl
 2. Druk zamówienia możesz pobrać korzystając z menu po lewej stronie
 3. Gdy otrzymamy poprawnie wypełnione zamówienie aktywujemy usługę na Twoim koncie tego samego dnia lub w ciągu 2 dni roboczych oraz wyślemy pocztą fakturę, którą możesz opłacić przelewem w ciągu 21 dni

Jak zmienić użytkownika zarządzającego kontem?

W przypadku, gdy kontem jednoczesne alarmowanie OSP zarządza podmiot zewnętrzny (firma zewnętrzna):

 1.  Prezes OSP za pomocą wiadomości e-mail wysyła dotychczasowej firmie zewnętrznej wypowiedzenie zgody na zarządzanie kontem JA OSP.
 2. Tworzy nowe konto użytkownika na stronie alarmowanie.digitex.pl
 3. Przesyła wniosek o zmianę zarządzającego kontem JA OSP na adres digitex@digitex.pl (pobierz wniosek).
 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku Digitex przypisuje dotychczasowe konto (usługę) wraz ze wszystkimi danymi do nowo powstałego konta użytkownika (punkt 2).
 5. Od tej pory za zarządzanie kontem OSP odpowiada nowy użytkownik (wyznaczony Strażak OSP). Natomiast firma, której wypowiedziano zgodę na zarządzanie kontem traci dostęp do konta jednostki oraz ma obowiązek, zgodnie z prawem do zapomnienia (RODO), usunąć wszelkie dane związane z jednostką.

W przypadku, gdy zmiana dokonana jest wewnątrz OSP należy samodzielnie zmienić osobę zarządzającą kontem (Strażak X -> Strażak Y) lub w przypadku, gdy adres e-mail nie jest znany przesłać wniosek na digitex@digitex.pl z prośbą o zmianę adresu X na adres Y.

Wszelkie wnioski o zmianę muszą zostać opieczętowane przez osobę upoważnioną w OSP.

Uwaga dla osób, korzystających z poczty głosowej:

W przypadku nieodebrania połączenia lub jego odrzucenia operator komórkowy domyślnie przekierowuje rozmowę do automatu, który gereruje zapowiedź głosową, np. "Abonent jest chwilowo niedostępny". W takich przypadkach usługa może zinterpretować to połączenie jako odebrane. Aby uniknąć takich sytuacji niezbędne jest wyłączenie przekierowywania połączeń na automat zgłoszeniowy. 

Numery Alarmowe:

Numery inicjujące alarmowanie poprzez zadzwonienie na nie:

 • Alarm Pożarowy - 58 500 80 24
  Służy do alarmowania wszystkich Strażaków o Alarmie Pożarowym
 • Alarm Dodatkowy - 58 526 10 25
  Służy do innych celów niż Alarm Pożarowy, np. zebranie, zbiórka, ćwiczenia itp. (ten numer działa tylko w przypadku wykupienia usługi w wersji Premium)

Od dnia 8 lipca 2019 r. został wprowadzony nowy, dodatkowy numer alarmowy:

 • Alarm Pożarowy (dodatkowy) - 58 739 52 99
  Jest drugim, rezerwowym nr służącym do alarmowania wszystkich Strażaków o Alarmie Pożarowym. Uruchamia się w przypadku nienawiązania połączenia nr Alarm Pożarowy - 58 500 80 24.

Są to numery, które dzwonią do wszystkich Strażaków w przypadku zainicjowania alarmu. Warto zapisać powyższe numery w książce telefonicznej każdego z Alarmowanych Strażaków nadając im rozpoznawalną nazwę oraz przypisując głośny dzwonek.

W przypadku wykupienia usługi w wersji Premium powyższe numery służą również do ręcznego inicjowania (uruchamiania) alarmowania z własnego telefonu przez osoby do tego uprawnione. Aby zainicjować Alarm Pożarowy należy zadzwonić z uprawnionego telefonu na numer Alarmu Pożarowego. Analogicznie można zainicjować Alarm Dodatkowy.

Numer inicjujący alarmowanie poprzez wysłanie na niego SMS-a o dowolnej treści:

 • Alarm Pożarowy - 799 448 339
  Służy do alarmowania wszystkich Strażaków o Alarmie Pożarowym

DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k.
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2

Obsługa Klienta: +48 58 555 88 60
Obsługa Serwisowa: +48 58 555 88 77

digitex@digitex.pl
www.digitex.pl